En salig blandning av bilder från en underbar sommar och höst 2013.